Bài viết này mình sẽ chia sẻ tới các bạn Code tạo bài viết random cho blogspot chuyên nghiệp, với code này bạn không trực tiếp chèn chào blog của bạn mà tạo một blog mới hoàn toàn và chèn iframe giúp blog của bạn vừa đầy đủ tiện ích mà không làm nặng trang blog.
Chia sẻ Code tạo trang Random Post cho Blogspot chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng

Bạn tải code này về sau đó tạo một blog mới với blogspot, bạn có thể trỏ tên miền phụ để chuyên nghiệp hơn.

Nhúng Iframe

<iframe src="link-trang-random" width="100%" height="350px"></iframe>