Chia sẻ Code tạo bài đăng ngẫu nhiên tự động cuộn xuống cho Blogspot

Bài đăng ngẫu nhiên, tiện ích này có thể rất hữu ích để được sử dụng làm bài viết liên quan trong bài viết. Bạn có thể đặt nó ở dưới cùng sau bài viết hoặc bạn cũng có thể đặt nó trong thanh bên. Bài đăng ngẫu nhiên này chỉ có thể được sử dụng cho các nguồn cấp dữ liệu - Rss từ các Blogger, nhưng bạn có thể hiển thị nó ở bất cứ đâu, như Wordpress, Joomla và bất kỳ web HTML thông thường nào.
Chia sẻ Code tạo bài đăng ngẫu nhiên tự động cuộn xuống cho Blogspot

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Bạn tạo một blogspot hoàn toàn mới, có thể trỏ tên miền phụ (sub domain để chuyên nghiệp hơn).
Bước 2: Tải code ở trên thay toàn bộ mẫu và lưu lại như bình thường.
Bước 3: Tạo một trang đặt tên là auto_post như hình dưới
Chia sẻ Code tạo bài đăng ngẫu nhiên tự động cuộn xuống cho Blogspot
Bước 4: Để chèn bạn có thể sử dụng iframe sau:
<iframe frameborder='0' width='100%' height='340' layout='responsive' resizable='resizable' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-modals allow-popups' src='https://at.truongblogger.com/p/autopost.html?label=&url=https://www.truongblogger.com'></iframe>
Bạn thay https://www.truongblogger.com thành địa chỉ trang của bạn sau đó lưu lại.

0 Nhận xét

Mới nhất