Share code Website thương mại điện tử giống Shoppee, Lazada 2019

Source Code này điều chưa hoàn thiện hoặc thiếu 1 vài chức năng nào đó. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như công sức để hoàn thành các dự án đó nếu muốn xây dựng cho mình 1 trang thương mại điện tử.
Share code Website thương mại điện tử giống Shoppee, Lazada 2019
Share code Website thương mại điện tử giống Shoppee, Lazada 2019
Share code Website thương mại điện tử giống Shoppee, Lazada 2019
Share code Website thương mại điện tử giống Shoppee, Lazada 2019

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Tải source code về, giải nén, để nguyên 2 định dạng file installer.php và file nén xxx.zip
Bước 2: Upload 2 file installer.php và xxx.zip lên host trống, trong thư mục html_public
Bước 3: Mở file installer.php để kích hoạt trình khôi phục web theo đường dẫn: tên miền/installer.php (ví dụ: ninhbinhweb.com/installer.php)
Bước 4: Lần lượt các bước của trình khôi phục Duplicator, Next -> Next theo thứ tự tới bước nhập cấu hình database
Bước 5: Vô lại host, tạo database mới tinh, sau đó nhập thông số database vào trình khôi phục bao gồm có tên_database, tên_user và Password_user (lưu ý cọn “Connect and remove all data”
Bước 6: Test database -> Next – Next cho tới bước login site
Bước 7: Đăng nhập tk admin của web trong file notepad đính kèm
Bước 8: Sau khi đăng nhập tk admin, vào plugin Duplicator – Tools – Clean Data – Xóa 2/3 tùy chọn delete để xóa các file thực thi của plugin
Bước cuối Gỡ plugin Duplicator ra khỏi web.

0 Nhận xét